Přeprava křehkého zboží

Pravidla reklamací poškozených či neúplných zásilek od společnosti GASTRO HOLDING CANDOLA, rozesílaných přepravní službou DPD, GLS nebo kamionovou přepravou.

Vážení zákazníci, velice si vážíme našeho obchodního partnerství a ujišťujeme Vás, že vždy jsme připraveni hájit především Vaše, ale i naše zájmy a proto si dovolujeme Vám připomenout předepsané postupy pro řešení případných reklamací zásilek, které jsou poškozené či neúplné. Dodržením těchto postupů si zajistíte bezproblémové uznání Vaší reklamace a jejího urychleného vyřešení. Naopak při nedodržení těchto postupů je dost pravděpodobné, že reklamace nebude uznána, jelikož společnost GASTRO HOLDING CANDOLA opouštějí zásilky ve 100% kvalitním stavu, který umíme vždy doložit.

Nejdůležitějším faktorem je správná identifikace dopravce, který vám zásilku přepravuje, neboť od toho se odvozují postupy při přebírání a následné reklamaci zásilky. Nejsnadněji to zjistíte dle loga názvu přepravní společnosti na přepravním štítku na zásilce, na kterém je též uvedeno číslo zásilky – jedná se o společnost DPD, GLS. V případě nákladní či kamionové dopravy jsou Vám řidičem předány spolu se zbožím i doklady k zásilce.

Zásadně obecné pravidlo: Veškeré zásilky, které jsou zákazníkovi doručovány, je nutné ještě v přítomnosti řidiče důkladně prohlédnout a zkontrolovat ze všech stran, z hlediska neporušenosti a nerozlepení obalů, nepoškození a uvolnění ochranných plastových folií, nerozříznutých originálních pásek a přelepek výrobce, neporušení ochranných firemních pásek GASTRO HOLDING CANDOLA, event. jejich následného přelepení další průhlednou páskou.

Velmi důležitá je též kontrola stavu zásilky, zda na obalu nejsou jakékoliv deformace, průrazy či jiná poškození. Velkou pozornost je třeba věnovat též kontrole úplnosti obsahu rozlepených, rozbalených či částečně rozbalených palet a balíků, dle vždy přiloženého dodacího listu (faktury). Dodržování tohoto postupu při přejímce je velmi důležité, neboť jedině tak lze odhalit případná poškození zásilky již na vstupu a provést okamžité zapsání konkrétní výhrady do přepravního listu řidiče.

Pozdější reklamace na viditelné či jinak rozpoznatelné poškození (chrastivý zvuk atd.) zásilek již nejsou přepravcem akceptovány! Též je nutno pozorně zkontrolovat, zda souhlasí počet (ks) dodaných balíků či palet a jejich přepraní čísla s počtem napsaných kusů a čísel zásilek na přepravním listu přepravce. Při převzetí zásilek od řidiče je nutné vždy potvrzovat pouze skutečný počet dodaných zásilek.

Postup reklamace u zásilek DPD, GLS:

Pokud je zjištěna při přebírání zásilky vada, poškození či nekompletnost zásilky je nutné ihned na místě sepsat s řidičem zápis o škodě (řidič je povinen jej mít u sebe), který podepíšou obě strany a příjemce si ponechá u sebe jeho kopii. Pokud řidič nemá ZOŠ, písemně uveďte konkrétní výhradu (popsat co se přesně reklamuje) do přepravního listu řidiče – jako výhradu (např. zásilka nekompletní, deformace obalu, poškozeno, balík rozbalen, obal porušen, chrastí sklo atd.) Pokud ani to nelze, ihned nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 283 853 242. Dále je nutná fotodokumentace poškozené či neúplné zásilky, eventuálně výrobku u kterého zjistíte poškození. Následně o poškození informujte odesílatele – GASTRO HOLDING CANDOLA na email: info@candola.cz. Na tento kontakt odešlete i kopii škodního zápisu a pořízenou fotodokumentaci.

Pokud příjemce dodatečně zjistí na zásilce tzv. skrytou závadu, nebo na pohled nerozeznatelné poškození, které nebylo možná odhalit ihned při dodání zásilky, kontaktuje příjemce nejpozději do 24 hodin po doručení zásilky písemně odesílatele nebo do 48 hodin dopravce DPD na výše uvedené kontakty, aby se zajistilo dodatečné sepsání škodního zápisu s řidičem DPD, GLS, který musí podepsat obě strany. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel!

Postup reklamace u zásilek přepravovaných kamionovou nebo nákladní přepravou.

Pokud je zjištěna při přebírání zásilky vada, poškození či nekompletnost zásilky, je nutné ihned na místě písemně uvést konkrétní výhradu (popsat co se přesně reklamuje) do přepravního listu řidiče – jako výhradu (např. zásilka nekompletní – soupis chybějícího zboží, deformace obalu, poškozeno-neprodejné, paleta rozbalena, obal porušen, chrastí sklo atd.) Nikam jinam, ani na nic jiného, se škoda nesepisuje! Je-li to technicky možné, zajistí si příjemce kopii přepravního listu řidiče, do které je vepsána konkrétní výhrada – popis poškození zásilky. Dále je nutná fotodokumentace poškozené či neúplné zásilky, eventuálně výrobku u kterého zjistíte poškození. Následně o poškození informujte odesílatele – GASTRO HOLDING CANDOLA na email: info@candola.cz. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen JavaScript nebo na fax +420 283 853 242. Na tento kontakt odešlete i kopii škodního zápisu a pořízenou fotodokumentaci. Pokud příjemce zjistí na zásilce tzv. skrytou závadu, kterou nebylo možné odhalit při dodání zásilky, příjemce neprodleně kontaktuje odesílatele na stejné výše uvedené kontakty, aby se zajistilo zaevidování škody.

Pokud zásilku tvoří paleta(y), je povinnost zákazníka za přítomnosti řidiče tuto paletu rozbalit, kontrolovat a zapsat do přepravní listiny případné poškození, či chybějící zboží. V případě, že folie je na první pohled nepoškozena a nachází se pod ní poškozené zboží (pružný obal se může jevit jako nepoškozený, má vratný efekt), používejte formu zápisu „pod pružným obalem poškozeno“. Řidič je povinen počkat než zákazník celou zásilku zkontroluje a svým podpisem potvrdí její přebrání dle přiloženého dodacího listu či faktury.

Upozornění: Při zápisu výhrad popisujte vždy konkrétní stav věci, či konkrétní mechanismus poškození a nenechte se ovlivňovat řidičem k zápisu, který popis stavu věci upravuje, či dokonce překrucuje. Též se vyvarujte zápisu rozporuplných tvrzení typu: obal neporušen – zboží totálně poškozeno atd. Pamatujte si, že pokud provedete stvrzení převzetí zásilky podpisem a razítkem bez zapsané výhrady, tím potvrzujete přepravci, že doručená zásilka je kompletní, viditelně nepoškozená a neponičená!

Dodatečná reklamace na viditelná poškození či neúplnost zásilky (následně) již pak nejsou možné!!!

BEZ PÍSEMNÉHO ZÁPISU VÝHRADY V PŘEPRAVNÍM LISTU ŘIDIČE NELZE U PŘEPRAVNÍ SLUŽBY UPLATŇOVAT NÁHRADU ŠKODY NA POŠKOZENÍ ZÁSILEK!

Veškerý další postup při uplatňování náhrady škody u dopravce provádí naše společnost GASTRO HOLDING CANDOLA již sama. Nedodržením výše popsaného postupu reklamace u dodané poškozené zásilky se příjemce vystavuje nebezpečí neuznání případné reklamace.

Společnost GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. neodpovídá v případě nedodržení výše uvedených postupů a pokynů za vzniklé škody a vyhrazuje si právo vám přeúčtovat vzniklé náklady a škody s tímto spojené.

Veškeré Vaše připomínky, podněty, problémy i stížnosti, které se vztahují k výše uvedeným přepravním společnostem, respektive k jejich službám, prosím zasílejte na email: info@candola.cz. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen JavaScript nebo případně volejte na telefon +420 283 853 242.

Celou reklamační problematiku, včetně příloh a kontaktů na přepravce naleznete na našich webových stránkách www.candola.cz www.ancap.cz v sekci Obchodní podmínky.